Váš kontakt :

Oddelenie záruk Renault Trucks

Prosím, informujte predávajúcu osobu na mieste doručenia o poznámke o nezrovnalosti.

Prejsť k požiadavke o záruku