Osoba kontaktowa:

Dział Gwarancji Renault Trucks

Prosimy poinformować osobę odbierającą pojazd na miejscu o napotkanej nieprawidłowości.

On wystąpi z wnioskiem o pokrycie kosztów z gwarancji