Contactul dvs.:

Distribuitor

Va rugam sa informati Agentul sau concesionarul Renault Trucks local asupra non-conformitatii constatate.


Va va propune solutiile de aplicat pe termen scurt si va lua masurile necesare in vederea solutionarii definitive a problemei dumneavoastra.

Lista persoanelor contactelor Renault Trucks este disponibla la adresa www.renault-trucks.net