Osoba kontaktowa:

Dystrybutor

Prosimy poinformować Dystrybutora lub sprzedającego o napotkanej usterce.


Osoba odpowiedzialna wskaże wstępne rozwiązanie oraz zapoczątkuje postępowanie mające na celu definitywne rozwiązanie problemu.

Lista osób kontaktowych znajduje się na stronie www.renault-trucks.net