Váš kontakt :

Žiadateľ nadstavby

Ďakujeme, že sa s vašou zložkou obrátite na žiadateľa, ktorý Vám poslal objednávku na nadstavbu (Koncesionár Renault Trucks alebo iný žiadateľ).


Ponúkne Vám rýchle riešenie problému