Osoba kontaktowa:

Strona zamawiająca zabudowę:

Proszę przekazać dokumentację o usterce stronie, która składała zamówienie na zabudowę (Dystrybutor Renault Trucks lub inny).


Osoba odpowiedzialna wskaże wstępne rozwiązanie oraz zapoczątkuje postępowanie mające na celu definitywne rozwiązanie problemu.