Váš kontakt :

DPLC Oddelenie Nadstavbárov

Prosím, kontaktujte zodpovednú osobu tímu DPLC z oddelenia nadstavieb s problémom, s ktorým ste sa stretli.

Bude vám navrhnuté riešenie, ktoré povedie k čo najrýchlejšiemu odstráneniu problému.

E-mailový kontakt na tím DPLC oddelenia nadstavieb