Váš kontakt :

Oddelenie reklamácií v doprave

Ďakujeme za obojstranné vyplnenie dokumentu VCR medzi prepravcom a prijímateľom vozidla tak, aby bolo možné detailne popísať zistenú nezrovnalosť.

Vaša zložka, obsahujúca kópiu dokumentu VQC nachádzajúceho sa vo vozidle, musí byť zaslaná príslušnej osobe.

Konzultácia formulárov VCR a patričných procesov, kliknite tu