Osoba kontaktowa:

Dział Reklamacji Transportowych

Proszę uzupełnić fiszkę VCR wraz z przewożnikiem i odbierającym pojazd w celu zdefiniowania napotkanej nieprawidłowości.

Następnie proszę wysłać do właściwego działu fiszkę,załączając kopię formularza VQC znajdującego się w pojeździe, wg procedury zgłaszania usterek.

Zarówno fiszka oraz procedura zgłaszania usterek są dostępne tutaj.