Osoba kontaktowa:

Dział Niezgodności DPLC

Prosimy wypełnić formularz NCL w celu opisania napotkanej niezgodności i wysłać go do Działu Niezgodności w DPLC.

Formularz NCL oraz procedura postępowania w razie znalezienia niezgodności są dostępne na teamplace Renault Trucks.