Váš kontakt :

Vedúci vozovového parku fabriky

Prosím, informujte čo najskôr správcu vozového parku, najlepšie ešte pred opustením fabriky, o nekompatibilite.

Ten sa okamžite spojí s tímom Renault-Trucks zodpovedným za kvalitu výroby a oznámi vám možnosti riešenia problému.

K riešeniu príde ešte pred opustením fabriky alebo k oprave príde až u dílera. V takomto prípade budete informovaní upozornením, ktoré tím kvalitárov Renault-Trucks napíše na prepravný list (CMR), čím potvrdí v akom stave bolo vozidlo vyexpedované.