postupujte podľa návodu :

S akým problémom ste sa stretli?

Váš status?

Kedy ste sa stretli s týmto problémom?

Nekompatibilita s objednávkou

Poškodené diely - poškodenie nespôsobené prepravou. Chýbajúci diel nezaznamenaný v zozname mobilných dielov (VQC). Zlý diel - očakávaný diel "A", obdržaný diel "B".

more