zapraszamy za przewodnikiem:

Na czym polega napotkana usterka?

Czym się zajmujesz?

Kiedy zauważyłeś usterkę?

Niezgodność z zamówieniem

Część uszkodzona - wada wyglądu nie związana z transportem. Brakująca część nie wymieniona na liście w formularzu VQC. Zła część - oczekiwana część "A", otrzymana część "B".

more