Volg de gids:

Wat is het defect?

Wat is uw functie?

Wanneer hebt u het defect opgemerkt?

Afwijking t.o.v. bestelling

Beschadigde (onder)delen – uiterlijke schade niet gelinkt aan transport. Ontbrekend onderdeel, niet uit de lijst van mobiele onderdelen (VQC). Verkeerd onderdeel - onderdeel "A" verwacht, onderdeel «B» ontvangen.

more